Klubnyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2023, ons 8. marts, kl. 20

14. februar 2023, 11.39


 

Kære alle medlemmer af Aarhus Fremad Fodbold:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Fremad Fodbold Amatørafdeling

Afholdes onsdag d. 8. marts 2023 kl. 20.00 i klubhuset. 

 

Alle medlemmer samt forældre til ungdomsspillere er hermed inviteret.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 15. februar 2022.

 

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Bestyrelsens beretning. 

 3. Fremlæggelse af afdelingens reviderede regnskab. 

 4. Fremlæggelse af afdelingens budget til orientering. 

 5. Indkomne forslag. 

 6. Fastsættelse af medlemskontingent i afdelingen. 

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleant i hh. til vedtægternes paragraf 10. 

 8. Valg af unge-observatører. 

 9. Valg af ungdomsudvalg. 

 10. Valg af 2 revisorer. 

 11. Eventuelt.