Historie

Historie

Aarhus Fremads fodboldafdeling er stiftet i juni 1947 på foranledning af foreningens hovedformand Wilhelm Østenfjeld, og indmeldt i JBU den 13.08.47.

Fodboldafdelingens første formand var Mozart Hansen.

Flere af spillerne i stiftelsesåret var fra foreningens atletik og håndboldafdeling.
Bl.a kan nævnes;
Helge Paulsen (Tidl. formand for DHF)
Jørgen Absalonsen (Tidl. formand for JHF og damelandstræner)

Der er ikke det store kendskab til fodboldafdelingens virke i årene fra stiftelsen og til 1973, hvor afdelingen var i total opløsning med kun 9 medlemmer.

Klubbens fodboldafdeling er bestående af medlemmer hvor de “ældste” kun har været med siden 74/75.
Derfor er det svært at kende noget til de første år af fodboldens historie, men efterhånden som vi får kendskab til disse tider og medlemmer der kan huske så langt tilbage vil det naturligvis blive ført til protokols.

1970

Fodboldafdelingen i Aarhus Idræts-Club “FREMAD” forlader i 1970 banen bag Læssøegades Skole og får, efter at Vorrevangens Boldklub har sagt nej tak, plads på Riisvangen Stadion.
Riisvangen Stadion er blevet ledig på grund af Skovbakkens udflytning til Vejlby Risskov Centeret.
Klubbens spilledragt er på det tidspunkt hvid bluse, sorte bukser og sorte strømper.

1973
Det følgende er en afskrift fra det første nyere klubblad "Kartoffelmos" som udkom i foråret 1975:

"I 1973 havde vi i klubben et lukket hold, villaholdet, som ikke havde den store omgang med klubbens øvrige medlemmer. Bestyrelsen bestod af spillere fra villaholdet, og de menige medlemmer spillede de kampe der blev planlagt for dem, uden i øvrigt at have noget med klubbens ledelse at gøre.
Efter at have kørt klubben i sænk rent økonomisk indkaldte bestyrelsen i december 73 til en ekstraordinær generalforsamling, hvor hele villaholdet meldte sig ud af klubben. Samtidig lokkede de en del af de øvrige medlemmer med. Det vil i praksis sige at hele afdelingens ledelse forsvandt fra det ene øjeblik til det andet, og afdelingen bestod kun af menige medlemmer uden nogen form for erfaring i klubarbejde.
Leo Meyer overtog formandsposten indtil den ordinære generalforsamling i april 1974.

1974

I 1974 så man resultatet af disse hændelser. Der var kun - siger og skriver 9 mand tilbage, hvoraf 1 var ny i klubben, og dermed ikke engang nok til eet hold.
På generalforsamlingen blev der med besvær valgt en bestyrelse på 3 mand; Søren Pank, Leo Meyer og Henning Tødt.
Problemerne var store; En stor gæld og ikke een krone i kassen - efter regnskaberne at dømme havde ikke særligt mange betalt kontingent året før. Ydermere kom der der i løbet af sæsonen en del regninger forårsaget af den tidligere bestyrelse. Bestyrelsen måtte selv lægge penge ud, men takket være en aktiv indsats, specielt fra Henning Bruun, for at få kontingenterne ind, samt imødekommenhed fra medlemmernes side lykkedes det bestyrelsen at få indbetalingsprocenten op på 100. Både for senior og drenge afdeling. Da bestyrelsen samtidig var sparsommelige - for ikke at sige nærige, lykkedes det at få hold på økonomien.
Samme dag som der blev afholdt generalforsamling kom Børge Toft til klubben som træner. Det viste sig at han var i stand til at løse nogle af vore øjeblikkelige problemer, idet han hurtigt fik fisket en del nye medlemmer fra andre klubber, og han formåede at ryste de nye og gamle spillere sammen. Et par hyggelige fester hjalp også på sammenholdet, og i løbet af 1974 steg medlemstallet til 27 seniormedlemmer.
Børge Toft støvede desuden en del sponsorer op, som støttede klubben med penge, pokaler og kampdragter. Specielt kampdragterne bidrog til at skabe sammenhold og fællesskab, modsat tidligere hvor klubben havde næsten lige så mange forskellige kampdragter som den havde spillere. Det sammenhold man nåede frem til er det grundlag som klubben i dag er bygget op på.

Klubben spillede i 1974 i serie 5.

Børge Toft skaffer nye medlemmer og bl.a. Jan Hammerholt Christensen og Klaus "Flaspe" Jensen melder sig ind i klubben.
Klubben stiller således med 1 serie 5 hold og 2 drenge hold.

Fra 1974 - 80 bestod klubben af 3-4 seniorhold og 5-6 ungdomshold. Seniorafdelingen førte en "elevator" tilværelse mellem serie 4 og 5.

Fra 1980 - 83 var klubben ude i et økonomisk "uvejr", hvilket også medførte mangel på ledere, og ved udgangen af 1983 stod man med en gæld som svarede til 1½ års kontingent.

1984 blev omvæltningens år for Aarhus Fremad. Klubben fik et nyt klubhus på Riisvangen Stadion til erstatning for den gamle tysker barak, og der var samtidig sportslig, økonomisk og medlemsmæssig fremgang at spore.

Fodboldformænd:

Søren Pank (1974-1985)

Lars H. Jensen (1986-1987)

Jan Hammerholt (1988-1998)

Jan Nielsen (1998-2000)

Peter N. Jørgensen (2000-2002)

Morten Nysom (2002-2005)

Karsten Eland Jensen (2005-2006)

Jens Peter Schytte (2006-2017)

Mikkel Hemmer-Hansen (2017-

1. holdstrænere:

Aarhus Fremad

Jan Mortensen (1976-1977)

Bjørn Distler (1978)

Jan Hammerholt (1979-1982)

Kaj Jensen (1983-1986)

Kim Poulsen (1987-1995)

Per Bie (1996-1997)

Viggo Jensen (1997)

Kim Poulsen (1998-1999)

FC AarhusPeer Danefeld (1999 - 2000)

Peer Danefeld (1999 - 2000)

Frank Pingel (2000)

Henrik Bechmann / Henrik Gudmandsen (2000)

Tom Matthiesen / Ole Brandenborg (2001)

Jesper Tollefsen (2001-03 )

Jens Tang Olesen, Manager (2003)

Ole Brandenborg (2003-04)

Aarhus Fremad

Anders Gerber (2004 - 2008)

Krzysztof Popczynski (2008 - 2013)

Jesper Tollefsen (2013 -2014)

Claus Christiansen (2014-

Opdateret den 05-06-2015