Klubnyheder

Generalforsamling 11. marts 2020

20. februar 2020, 21.44

Så indkalder bestyrelsen i Aarhus Fremad Fodbold til den årlige ordinære generalforsamling. Den afholdes onsdag d. 11. marts kl. 20.00 i klubhuset.

Alle medlemmer samt forældre til ungdomsspillere er meget velkomne.

Vi håber på, at I, som spillere og medlemmer af klubben, vil bakke bestyrelsen op og være med denne ene gang om året. Det er også i din interesse, at du får den bestyrelse, du mener er bedst.

Indkomme forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 26. februar.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af afdelingens reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse af afdelingens budget til orientering.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af medlemskontingent i afdelingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleant i hh. til vedtægternes paragraf 10.
8. Valg af unge observatører.
9. Valg af ungdomsudvalg.
10. Valg af 2 revisorer.
11. Eventuelt.